Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji w obiektach firmy Tatry Holiday


Złożenie rezerwacji

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.tatryholiday.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Rezerwacja dotyczy pobytu w obiekcie firmy Tatry Holiday Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościelisku ul. Nędzy Kubińca 256, 34-511 Kościelisko, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000814709, NIP 7361732219, Regon 384922710, będąca stroną umowy najmu miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały z Klientem. która przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:

Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, rodzaj rezerwowanego pokoju, obiektu. ilość osób oraz termin pobytu w celu dokonania rezerwacji.

W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych.

Administratorem danych osobowych jest Tatry Holiday Sp. z.o.o. z siedzibą w Kościelisku, ul. Nędzy Kubińca 256
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
Osoba rezerwująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie w/w danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Osoba rezerwująca, po dokonaniu rezerwacji otrzyma pisemne wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin pobytu, rodzaj pokoju, ilość osób, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty zadatku.

Przyjęta przez Hotel rezerwacja jest niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że pokój jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty jest zablokowany.


Potwierdzenie rezerwacji

Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty w wysokości 30 % wartości całego pobytu na konto Tatry Holiday Sp. z.o.o.
Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia wykonania rezerwacji. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.

Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
Warunki rezerwacji dla grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie.

Firma po uzyskaniu informacji, że pieniądze wpłynęły na konto oraz po sprawdzeniu, że pokój jest wolny zmienia rezerwację na potwierdzoną i informuje Gościa o dokonanym potwierdzeniu – mailowo lub telefonicznie.

Biuro po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji zobowiązuje się do nie wynajmowania zarezerwowanego pokoju. Opłata za pokój biegnie od daty uzgodnionej przy zamówieniu. Jeżeli Gość nie przyjedzie do obiektu w terminie uzgodnionym to Biuro traktować będzie brak przyjazdu po upływie doby jak rezygnację z zamówienia. Gość w przypadku opóźnienia przyjazdu do obiektu o więcej niż 1 dobę powinien powiadomić biuro, aby zarezerwowany pokój był zablokowany na kolejną dobę.


Opłata rezerwacyjna – przedpłata

Zapłata opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty możliwa jest na dwa sposoby:

 1. Na konto bankowe Tatry Holiday Sp.z o.o. dla wpłat w polskich złotych (PLN): PL05 1050 1100 1000 0090 3207 6532
  Tatry Holiday Sp.z.o.o.
  Prowizję od wpłaty ponosi Wpłacający.
 2. Za pomocą karty kredytowej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
  W przypadku płatności kartą kredytową biuro po uzyskaniu informacji o:
  • nazwie karty płatniczej,
  • numerze karty kredytowej,
  • informacji do kiedy Karta kredytowa jest ważna (miesiąc/rok)
  • oraz kodzie CVC lub CVV
 3. pobiera uzgodnioną kwotę z karty kredytowej Zamawiającego/Gościa.

Transakcja jest oznaczona gdyż biuro posiada terminal z identyfikatorem, a koszty pobrania prowizji ponosi Tatry Holiday Sp. z.o.o..
Dane karty można podać telefonicznie, faksem lub mailem.

Po dokonaniu obciążenia karty kredytowej Gościa kopia wydruku z terminala kart płatniczych wraz z potwierdzeniem wpłaty opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty jest zachowywana i przekazywana Gościowi w dniu przyjazdu do obiektu.


Zapłata za pobyt

Zapłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu. Gość zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowany pobyt w dniu przyjazdu nawet w przypadku, gdy dokonał przedpłaty. Opłata zastępuje umowę pomiędzy stronami.


Anulacja rezerwacji

 1. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie i wskazanym na potwierdzeniu wstępnej rezerwacji powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług hotelu , zwracamy 50% wpłaconej opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług w hotelu, wpłacona kwota opłaty rezerwacyjnej- przedpłaty nie podlega zwrotowi.

Wpłata opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

W przypadku skrócenia pobytu zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.

W przypadku nie uregulowania zapłaty za pobyt w dniu przyjazdu oraz skrócenia pobytu Gość zostanie obciążony kwotą do zapłaty za zadeklarowany pobyt przy dokonaniu rezerwacji.

Wpłata opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.


Reklamacje

  Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy info@tatryholiday.pl Zgodnie z art. 7a ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta firma Tatry Holiday jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia.